#EUface

Igra Evrope 30.5.2017 16:20

Ptujski dijaki za več povezovanja ter izboljšave v izobraževanju

Delavnica v okviru projekta Igra Evrope, ki ga pripravljata Mladinski svet Slovenije (MSS) in Društvo za podporo mladim, je v ponedeljek potekala na Ptujskem šolskem centru. Dijaki tretjega letnika Ekonomske šole Ptuj so se med drugim zavzeli za večje povezovanje evropskih držav, predlagali spremembe na ravni izobraževanja ter opozorili na zastarelo šolsko opremo.

Po uvodnih predstavitvah so dijaki spregovorili o vrednotah, ki so jim v življenju pomembne. Med drugim so izpostavili učenje tujih jezikov, šport, zdravje, izobraževanje in zdravo prehrano.

Dijaki so spregovorili tudi o temeljnih človekovih pravicah ter si na to temo ogledali kratek film. Pogovarjali so se tudi o demokratičnih procesih, ki potekajo tako na ravni EU kot tudi na ravni družbe, ter razpravljali o konceptih svobode in enakosti.

Med skupinskim delom so dijaki "ustanovili" svojo stranko in zaznane težave oblikovali v politični program, v katerem so izpostavili probleme, ki jih zaznajo v družbi, ob zaključku pa izvolili zmagovalno stranko.

Ena od skupin dijakov je predstavila tudi idejo uvedbe različnih ravni predmetov, med katerimi bi dijaki izbirali ter si s tem olajšali šolanje. Izpostavili pa so tudi problem zastarele šolske opreme ter predlagali uvedbo sodobnih pripomočkov, kot so elektronske table in druge elektronske naprave.

Ptuj, Šolski center Ptuj.
Delavnica v okviru projekta Igra Evrope.
Foto: Anže Malovrh/STA

Z njimi se je strinjal tudi dijak Luka, ki je poudaril, da dijaki nujno potrebujejo sodobno opremo, da lahko uspešno delujejo. "Posebej mi kot ekonomisti, ki potrebujemo najnovejše programe, če želimo biti uspešni," je dodal. Luka se je dotaknil tudi problematike študentskih servisov, ki po njegovem mnenju študentom vzamejo preveč denarja.

Dijakinja Katja pa je predstavila idejo skupine, ki bi želela spremeniti dogajanje na Ptuju ob koncih tednov. Med drugim so predlagali, da se ob koncih tedna stari predel Ptuja zapre za promet, "da bi bilo na Ptuju večje rajanje, pri tem pa bi vse zamisli prihajale od nas - mladih".

Ptuj, Šolski center Ptuj.
Delavnica v okviru projekta Igra Evrope.
Foto: Anže Malovrh/STA

Kot je ob zaključku delavnice povedal trener MSS Andraž Šiler, se ob tako angažirani mladini za prihodnost Evrope ni bati.

V okviru projekta Igra Evrope so na srednjih šolah v različnih slovenskih regijah izvedli številne delavnice o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta in temah, povezanih z zgodovino, vrednotami in pomenom EU.

Ptuj, Šolski center Ptuj.
Delavnica v okviru projekta Igra Evrope.
Foto: Anže Malovrh/STA

Udeleženci so na delavnicah med drugim spoznavali teme evropskega državljanstva, socialne izključenosti, družbene odgovornosti, aktivnega državljanstva, medkulturne vzgoje, sonaravnega razvoja in človekovih pravic.

Na ta način so v MSS in Društvu za podporo mladim želeli med mladimi graditi skupno zavedanje o evropskem državljanstvu in prihodnosti Evrope.

Ptuj, Šolski center Ptuj.
Delavnica v okviru projekta Igra Evrope.
Foto: Anže Malovrh/STA

Glavni cilj projekta Igra Evrope je ta, da mladi spoznajo, katere so temeljne vrednote Evropske unije, kaj lahko z njimi pridobijo ter kako lahko pomagajo sodržavljanom ter vplivajo na družbeno dogajanje.