#EUface

Igra Evrope Novica 5.5.2017 17:37

Mladi v simulaciji Evropskega parlamenta za znižanje volilne pravice na 16 let

Mladi so se danes v okviru simulacije Evropskega parlamenta preizkusili v vlogi evropskih poslancev. Razpravljali so o predlogu znižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter ga z glasovanjem tudi potrdili. Hkrati so sprejeli sklep, da se starostna meja najprej zniža le za lokalne, kasneje pa tudi za parlamentarne volitve.

Udeležence dogodka, ki je v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in Društva za podporo mladim potekal v državnem zboru, je uvodoma nagovoril predsednik MSS Tin Kampl. Poudaril je, da s temo simulacije poudarjajo pomen in vlogo mladih v družbi. Prihodnost Evropske unije je namreč odvisna od mladih, zato je mladim potrebno prisluhniti.

Vodja Evropskega parlamenta Klemen Žumer je v uvodnem nagovoru spomnil, da 9. maja obeležujemo dan Evrope. Ob tem je poudaril, da je Evropa, kljub vsem izzivom in problemom, s katerimi se danes sooča, uspela zagotoviti prostor demokratičnega, svobodnega in mirnega odločanja med narodi in iskanja skupnih rešitev, pri čemer pomembno vlogo igra tudi Evropski parlament.

Mladi udeleženci dogodka so bili na dogodku razdeljeni v štiri skupine. Prva skupina je predhodno pripravila predlog deklaracije o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let in ga predstavila ostalim udeležencem. V nadaljevanju dogodka sta druga in tretja skupina razpravljali o svojih idejah, povezanih s temo dogodka, ter jih oblikovali v tehtne argumente za in proti.

Skupina, ki je predstavila argumente proti, je med argumenti izpostavila predvsem slabo informiranost mladih. Formalna oblika izobraževanja jim namreč po njihovem mnenju ne omogoča stabilne podlage za samostojno in kritično razmišljanje.

Skupina, ki je predstavila argumente za predlog zakona, pa je poudarila, da so mladi že pri 15 letih aktivno vključeni v življenje, zato je prav, da imajo pravico soodločanja o njem. Kot so še dejali, mladim ne primanjkuje kompetenc, temveč predvsem priložnosti.

Po argumentirani razpravi so udeleženci glasovali o predlogu deklaracije ter sprejeli dva sklepa, in sicer da se znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let najprej pilotno uvede na lokalnih volitvah, kasneje pa tudi na državni ravni.

V simulaciji so sicer sodelovali tudi evropski poslanci Igor Šoltes, Franc Bogovič in Lojze Peterle, mlade udeležence pa je nagovoril tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je izrazil naklonjenost tovrstnim simulacijam političnih procesov. Z njimi se po njegovem mnenju utrjujejo temeljna načela demokratičnega delovanja države, Evrope in mednarodne skupnosti tudi med generacijami mladih.

Izpostavil je željo, da bi udeleženci poleg izkušenj odnesli tudi pomembno sporočilo, da se kulturo dialoga splača širiti in izpopolnjevati, saj, kot je dejal, "na mladih stoji svet, a na njih tudi pade".

Kot je še povedal Kampl, današnja simulacija predstavlja zaključek projekta Igra Evrope, ki ga pripravljata MSS in Društvo za podporo mladim. V okviru projekta so se po slovenskih srednjih šolah odvile številne delavnice, na katerih so se mladi izobraževali o Evropski uniji ter o zgodovini, pomenu, načinu delovanja in vrednotah, na katerih je osnovana evropska ideja.

Na ta način so po besedah Kampla želeli med mladimi graditi skupno zavedanje o evropskem državljanstvu in prihodnosti Evrope. Evropsko unijo namreč po njegovem mnenju pogosto dojemamo kot samoumevno, pri tem pa pozabimo številne procese in zgodovinske trenutke, ki so oblikovali današnjo Evropo.