#EUface

Igra Evrope Novica 7.4.2017 11:05

Maja v Ljubljani simulacija Evropskega parlamenta za mlade

V organizaciji Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in Društva za podporo mladim bo 5. maja v Državnem zboru RS v Ljubljani potekala simulacija seje Evropskega parlamenta. Na dogodku, ki bo sklepno dejanje projekta Igre Evrope, bodo mladi udeleženci razpravljali o znižanju volilne pravice na 16 let.

Skupaj z evropskimi poslanci bodo mladi udeleženci razpravljali na temo znižanja volilne pravice ter na ta način tudi v praksi spoznavali delovanje procesov, ki potekajo v Evropskem parlamentu.

Udeleženci bodo razdeljeni v štiri skupine. Prva skupina bo predhodno pripravila predlog zakona in ga predstavila ostalim udeležencem. Druga skupina bo pripravila argumente za in tretja argumente proti. Četrta skupina bo na koncu na podlagi predstavljenih argumentov glasovala o zakonu. V skupinah bodo sodelovali tudi evropski poslanci.

Simulacija sicer predstavlja sklepni dogodek projekta Igra Evrope, ki ga izvajata MSS in Društvo za podporo mladim. V okviru projekta Igra Evrope so na srednjih šolah v različnih slovenskih regijah izvedli številne delavnice o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta in temah, povezanih z evropskim državljanstvom.

Na MSS namreč poudarjajo, da je aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih tako na nacionalni kot tudi evropski ravni ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo.

"Pogoj za vključevanje in aktivno državljanstvo pa je, da imamo mladi možnost, prostor in podporo za sodelovanje in vplivanje na odločitve ter udeležbo v aktivnostih, s katerimi lahko prispevamo h kakovosti življenja v celotni družbi," so zapisali.

Simulacija bo predvidoma potekala od 10. do 13. ure, zaključila pa se bo do 14.00 s pogostitvijo. Po koncu dogodka bo udeležencem na voljo tudi brezplačen voden ogled parlamenta.

Prijave na dogodek so na voljo do 1. maja 2017 preko prijavnice.