#EUface

Novica EU konkretno 18.8.2023 14:54

Mladim kmetom 12 milijonov evrov zagonske pomoči

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo javni razpis za dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Skupna vrednost nepovratnih sredstev je 12,16 milijona evrov, pri čemer bo tretjino prispeval evropski sklad za razvoj podeželja.

Cilji razpisa so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Med merili za izbor vlog so načrtovani prispevek k varstvu okolja in trajnosti, standardni prihodek ali drug prihodek, ki ga dosega kmetijsko gospodarstvo, oziroma število čebeljih družin, preusmeritev ali povečanje proizvodnje v trajne nasade in sektorje z nižjo stopnjo samooskrbe ter lokacija kmetijskega gospodarstva. Pri slednjem bodo imeli prednost prijavitelji iz občin, kjer je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih več kot 55 let, večji od slovenskega povprečja.

Vlogo na razpis bo mogoče vložiti od 29. avgusta od 8. ure do vključno 21. septembra do 14. ure.