#EUface

Novica 12.6.2023 11:26

Na voljo 120 milijonov evrov za inovativne projekte mest

Evropska pobuda za mesta (EUI) je objavila razpis za inovativne projekte v mestnih območjih, ki naslavljajo eno od treh tem - ozelenitev mest, trajnostni turizem in izkoriščanje talentov v mestih, ki se krčijo. Na voljo je 120 milijonov evrov, rok za prijavo je 5. oktober, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Gre za drugi tovrstni razpis in kot so poudarili na ministrstvu, je to priložnost za mesta ali skupnosti mest z vsaj 50.000 prebivalci, da preizkusijo svoje drzne rešitve in jih delijo z drugimi mesti.

Tema ozelenjevanje mest naslavlja projekte, ki preizkušajo in izvajajo oprijemljive rešitve na področju zelene infrastrukture za boljše naslavljanje izzivov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo, onesnaževanjem, viri in podnebjem. Mesta lahko prijavijo projekte, ki prispevajo k zelenemu in pravičnemu prehodu s pomočjo naložb iz kohezijske politike.

Tema trajnostni turizem vključuje projekte, ki podpirajo dolgoročno zeleno in digitalno preobrazbo ter vzdržnost turističnega ekosistema. Sem sodijo še posebej projekti, ki zagotavljajo boljše pogoje tako za prebivalce kot obiskovalce mesta.

Pod temo izkoriščanje talenta v mestih, ki se krčijo, pa lahko mesta prijavijo projekte, ki si prizadevajo zadržati in pritegniti talente, zlasti v regijah, ki jih je Evropska komisija izpostavila v januarja objavljeni pobudi za pomoč regijam, ki se soočajo z zmanjševanjem števila delovno sposobnih ljudi ali odhajanjem mladih. Gre za 82 evropskih regij, med katerimi pa ni slovenskih.

Pred prijavo se lahko zainteresirana mesta udeležijo seminarjev za prijavitelje, eden od njih bo 6. julija v Ljubljani. Organiziranih bo tudi več spletnih srečanj in možnost individualnih svetovanj po predhodnem dogovoru.