#EUface

Novica 14.9.2022 16:27

Evropski parlament za spodbujanje uporabe obnovljivih virov in varčevanje z energijo

Evropski poslanci so na zasedanju v Strasbourgu danes podprli predlog o spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije. V skladu s predlogom naj bi se delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 povečal na 45 odstotkov. Parlament podpira tudi višje cilje glede varčevanja z energijo.

Danes podprti predlog med drugim predvideva, da naj bi se delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 povečal na 45 odstotkov. Za prenovo direktive o energiji iz obnovljivih virov je glasovalo 418 poslancev, 109 jih je bilo proti, 111 poslancev se je vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

V predlogu so opredeljeni tudi cilji za sektorje, kot so promet, stavbe ter daljinsko ogrevanje in hlajenje. V prometnem sektorju bi morala uporaba obnovljivih virov energije privesti do 16-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov z uporabo višjih deležev naprednih biogoriv in ambicioznejših kvot za obnovljiva goriva nebiološkega izvora, kot je vodik.

Poslanci so sprejeli tudi predloge sprememb, ki zahtevajo, da se večina lesnih biomasnih goriv ne šteje za obnovljivo energijo, razen če je les pridobljen z ukrepi za preprečevanje požarov v naravi ali pridobljen iz gozdov, ki so jih prizadele naravne nesreče, škodljivci ali bolezni.

Poslanci so danes v ločenem glasovanju podprli tudi revizijo direktive o energetski učinkovitosti, ki določa cilje varčevanja z energijo tako v primarni kot končni porabi energije v EU.

Cilj EU za zmanjšanje porabe končne in primarne energije so dvignili, tako da morajo države članice skupaj zagotoviti, da se poraba končne energije zmanjša za vsaj 40 odstotkov do leta 2030 in 42,5 odstotka v porabi primarne energije v primerjavi s projekcijami iz leta 2007. Države članice bi morale določiti zavezujoče nacionalne prispevke za doseganje teh ciljev.

Predlog je podprlo 469 poslancev, proti jih je bilo 93, 82 poslancev se je glasovanja vzdržalo, so še navedli v sporočilu parlamenta.

Slovenska evroposlanka iz vrst liberalcev (Renew) Irena Joveva je prepričana, da je "prenova direktive o obnovljivi energiji nedvomno eden izmed korakov v smeri lajšanja težavnih okoliščin. Z ukrepi za hitro in enakomerno širitev obnovljivih virov energije ter energetsko učinkovitost stremimo k zagotavljanju energetske suverenosti EU ob sočasnem reševanju podnebne problematike", je navedla v sporočilu medijem.

Ob zavedanju številnih pomanjkljivosti, ki jih imajo biogoriva, pa po mnenju poslanke ne moremo spregledati njihovih pozitivnih učinkov predvsem v prometnem sektorju, ki je edini sektor, v katerem se je zaradi njegove večinske odvisnosti od fosilnih goriv v zadnjih letih povišala proizvodnja CO2.

Joveva je ob tem še poudarila, da je pomemben ukrep tudi zmanjševanje uporabe primarne lesne biomase za proizvodnjo energije v industrijah, saj izsekavanje gozdov predstavlja neposredno nasprotje doseganju ciljev zelenega dogovora ter varovanja gozdov, ekosistemov in biotske raznovrstnosti.

Pri obeh danes podprtih predlogih gre za revizijo direktiv v okviru zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 za doseganje cilja EU o vsaj 55-odstotnem zmanjšanju toplogrednih plinov do leta 2030. Evropski parlament in češko predsedstvo Sveta EU bosta sedaj začela pogajanja o obeh predlogih. Ministri držav članic EU so svoja stališča za pogajanja sprejeli junija.