#EUface

Novica 20.1.2022 11:06

Evropska komisija išče strokovnjake za ocenjevanje prometnih in energetskih projektov

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje išče izkušene strokovnjake za ocenjevanje predlogov projektov, ki bodo predloženi v okviru razpisov na podlagi Instrumenta za povezovanje Evrope, je sporočilo infrastrukturno ministrstvo. Prijave pričakujejo do konca januarja.

Agencija išče zlasti strokovnjake z izkušnjami s področja analize stroškov in koristi, ki se uporablja v prometnem ter energetskem sektorju. Kljub temu pa k vpisu v podatkovno zbirko spodbuja in vabi tudi strokovnjake z drugih področij, povezanih z omenjenima sektorjema.

Kot so izpostavili na ministrstvu za infrastrukturo, bodo strokovnjaki s to priložnostjo pridobili nove izkušnje pri agenciji EU, ki jih bodo lahko navedli v življenjepisu, večjo zaposljivost zaradi boljšega poznavanja programov financiranja EU, odlične priložnosti za mreženje z drugimi strokovnjaki in predstavniki institucij EU, pregled najnovejšega razvoja na področju večjih projektov, ki bodo oblikovali prihodnost Evrope, in plačilo za priložnostno vrednotenje.

Zainteresirani se na razpis prijavijo z vpisom v podatkovno zbirko strokovnjakov Evropske komisije, med strokovnimi znanji pa morajo navesti analizo stroškov in koristi.