#EUface

Novica EU konkretno 2.11.2021 14:45

Za krepitev socialnega podjetništva 300.000 evrov evropskih sredstev

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja odobrila 307.000 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekt, s katerim se spodbuja dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, so sporočili.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja v obeh kohezijskih regijah. To se bo lahko vzpostavilo z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem.

V okviru razpisa bodo sofinancirali aktivnosti, kot so informiranje in svetovanje, povezovanje socialnih podjetij in povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko povezovanje, usposabljanje in delavnice ter analiza in poročanje.

"S tem se bo vzpostavilo učinkovito podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov in k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg," so poudarili v vladni službi.

Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo o skupni izvedbi projekta v skladu s predmetnim javnim razpisom, bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v petek, 5. novembra, so napovedali.

V finančni perspektivi med letoma 2014 in 2020 je bilo do sedaj za socialno podjetništvo namenjenih 11,8 milijona evrov evropskih sredstev.