#EUface

Zgodba 5.7.2021 17:53

Raziskava Eurobarometra: Za veliko večino Evropejcev podnebne spremembe resen problem

Po mnenju evropskih državljanov so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča svet, kažejo izsledki najnovejše raziskave Eurobarometra. Kar 93 odstotkov vprašanih na ravni EU meni, da so podnebne spremembe resen problem. Tako meni tudi 92 odstotkov vprašanih v Sloveniji.

Več kot devet od desetih vprašanih (93 odstotkov) na ravni EU meni, da so podnebne spremembe resen problem, skoraj osem od desetih (78 odstotkov) pa podnebne spremembe vidi kot zelo resen problem. V Sloveniji tako meni 92 oziroma 77 odstotkov vprašanih, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometra.

Da so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča svet, pa meni nekaj več kot vsak deseti vprašani v Sloveniji (11 odstotkov v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 18 odstotkov).

Na vprašanje, kateri je najresnejši svetovni problem, je več kot četrtina Evropejcev (29 odstotkov) izbrala bodisi podnebne spremembe (18 odstotkov) bodisi degradacijo narave (sedem odstotkov) oziroma z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave (štirje odstotki).

V Sloveniji je podnebne spremembe izbralo 11 odstotkov vprašanih, degradacijo narave 16 odstotkov in z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave sedem odstotkov vprašanih.

Glede odziva politike se devet od desetih Evropejcev (90 odstotkov) strinja, da bi bilo treba emisije toplogrednih plinov čim bolj zmanjšati, preostale emisije pa izravnati, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna. V Sloveniji to meni 89 odstotkov vprašanih.

Skoraj devet od desetih vprašanih Evropejcev (87 odstotkov) pa meni, da je pomembno, da EU določi ambiciozne cilje za večjo uporabo energije iz obnovljivih virov (v Sloveniji 93 odstotkov). Enak odstotek jih tudi meni, da je pomembno, da EU zagotavlja podporo za izboljšanje energijske učinkovitosti (v Sloveniji 92 odstotkov).

Več kot 60 odstotkov vprašanih v Sloveniji pravi, da so za spopadanje s podnebnimi spremembami odgovorna predvsem podjetja in industrija, kar je nad povprečjem EU, ki znaša 58 odstotkov.

Po drugi strani pa je bistveno manj verjetno, da bodo anketiranci v Sloveniji navedli, da so osebno odgovorni za spopadanje s podnebnimi spremembami (24 odstotkov v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 41 odstotkov). Vendar pa tri četrtine vprašanih (75 odstotkov) pravi, da so v zadnjih šestih mesecih ukrepali proti podnebnim spremembam. S tem je Slovenija nad povprečjem EU, ki znaša 64 odstotkov, je še razvidno iz raziskave.

V raziskavi Eurobarometer o podnebnih spremembah je sodelovalo 26.669 evropskih državljanov v vseh 27 državah članicah EU. Raziskava je bila izvedena med 15. marcem in 14. aprilom letos na podlagi osebni intervjujev, nekateri anketiranci pa so zaradi omejitev v povezavi s pandemijo covida-19 izpolnili spletno anketo. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 1026 ljudi.