#EUface

Novica 12.9.2020 9:02

V EU biološko prečiščene 88 odstotkov odpadne vode

V EU se zbere 95 odstotkov, biološko pa prečisti 88 odstotkov odpadne vode. Čeprav je trend pozitiven, je treba še veliko storiti, je v poročilu opozorila Evropska komisija. Evropsko komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je napovedal spodbujanje naložb v okoljsko infrastrukturo po vsej Evropi.

Novo poročilo Bruslja v zvezi z izvajanjem direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, ki temelji na podatkih iz leta 2016, kaže na splošno izboljšanje zbiranja in čiščenja odpadne vode v evropskih mestih, vendar opozarja na različne stopnje uspešnosti med državami članicami. En odstotek komunalne odpadne vode se tako še vedno ne zbira, več kot šest odstotkov pa je ni dovolj dobro prečiščene, da bi bili izpolnjeni standardi sekundarnega biološkega čiščenja.

Sedanja raven naložb v številnih državah članicah je prenizka, da bi dosegli in dolgoročno ohranjali skladnost z direktivo, več mest v EU pa mora še vedno zgraditi ali posodobiti svojo infrastrukturo za zbiranje odpadne vode in vzpostaviti sodobne čistilne naprave, opozarjajo v Bruslju.

"Poročilo potrjuje, da se zbiranje in čiščenje odpadne vode izboljšujeta po vsej EU," je ugotovitve povzel Sinkevičius. "Vendar napredek ni bil povsod enakomeren in v nekaterih državah članicah EU je treba infrastrukturo za odpadno vodo bolje načrtovati in dodatno financirati. Zdaj bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi spodbudili inovacije in nove naložbe v okoljsko infrastrukturo povsod po Evropi," je dodal.

Nedavno objavljena študija OECD Evropski uniji zagotavlja jasno predstavo o naložbenih vrzelih. Komisija bo sodelovala z zadevnimi državami članicami, da bi se čim bolje izkoristile priložnosti, ki jih ponujata novi večletni finančni okvir in načrt okrevanja za Evropo, in sicer z vključitvijo čiščenja vode in sanitarnih storitev kot glavnih prednostnih nalog, poudarjajo v Bruslju.

Poročilo zajema več kot 23.500 mest v EU, ki sodijo v področje uporabe direktive in kjer ljudje in industrija vsako leto proizvedejo več kot 610 milijonov populacijskih ekvivalentov odpadne vode. To je za približno 490 milijonov kopalnih kadi odpadne vode na dan.

V Sloveniji je bilo leta 2016 158 aglomeracij z več kot 2000 populacijskimi enotami, navaja poročilo. Od tega je 66 aglomeracij spoštovalo določila direktive, 92 pa ne.

Slovenija je sicer tega leta poročala o odpadni vodi v obsegu 1,46 milijona populacijskih enot. Pri izpolnjevanju ciljev je bila štiri odstotke oddaljena pri vprašanju zbiranja in sedem odstotkov pri vprašanju čiščenja odpadne vode.