#EUface

EU konkretno

#EUkonkretno: EU je v okviru socialnega stebra ohranjala delovna mesta med pandemijo

Socialna Evropa je eden od temeljev Evropske unije in pomeni strmenje k pravični in vključujoči družbi priložnosti. Evropski steber socialnih pravic sestavlja 20 načel, v zadnjem pandemičnem letu pa je bila v ospredju aktivna podpora trgu dela. Pandemija covida-19 in omejitveni ukrepi so močno prizadeli gospodarstvo, da kriza ne bi imela prevelikih negativnih posledic na trg dela, pa je Evropska komisija že v prvih mesecih predlagala shemo Sure, ki državam članicam omogoča ugodna posojila za financiranje ukrepov za ohranjanje delovnih mest. Slovenija je v okviru sheme prejela 1,1 milijarde evrov.

Naloži več vsebin ...