#EUface

Novica 13.9.2020 10:42

Gimnazija Celje-Center z nagrado za inovativnost pri pouku športne vzgoje na daljavo

Zaradi inovativnih rešitev pri pouku športne vzgoje na daljavo je Gimnazija Celje-Center postala ena izmed 34 slovenskih vrtcev in šol, ki sta jih Zavod Planica in šolsko ministrstvo nagradila z zlatim priznanjem. Športni pedagogi šole so tako med marcem in junijem športu na daljavo z inovativnimi idejami in rešitvami dali povsem novo dimenzijo.

Kot je sporočil ravnatelj Gimnazije Celje-center Gregor Deleja, je marčevsko zaprtje šol učitelje, učence, dijake in starše postavilo pred svojevrsten izziv šolanja na daljavo in s tem ponudilo široko polje za iskanje kreativnih rešitev pri vseh predmetnih področjih.

Še posebej velik izziv sta bila šport in rekreacija, ki predstavljata pomemben del šolskih predmetnikov in sta ključna tudi za splošno zdravje prebivalstva.

Športni pedagogi gimnazije so tako želeli dijakom pri delu na daljavo ponuditi čim več športnih aktivnosti. Preko različnih orodij so jim pošiljali navodila in izzive, ki so jih tedensko izvajali, na daljavo pa je potekal tudi junijski športni dan. Naloga dijakov je bila aktivnost ali izziv izvesti in poslati povratno informacijo. Poleg videoposnetkov in tekstovnega gradiva so se profesorji z dijaki povezali preko različnih aplikacij in aktivnosti izvajali skupaj.

Kljub dobri in hitri organizaciji drugačnega pouka pa si na gimnaziji želijo, da bi se šolsko in športno življenje čim prej vrnilo na stara pota, saj imata spodbuda in druženje pri športnih in drugih urah v živo, pa tudi na šolskih športnih tekmovanjih, veliko bolj neposredni učinek kot pa spletne oblike športnega dela.