#EUface

Novica 31.1.2020 14:56

Na voljo še 14,4 milijona evrov za mlade prevzemnike kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo je v uradnem listu objavilo šesti in zadnji razpis v okviru podukrepa za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020. Razpisanih je še 14,4 milijona evrov nepovratnih sredstev za mlade prevzemnike kmetij.

Nepovratna sredstva lahko pridobijo mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Ti lahko prejmejo podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti, je razvidno iz razpisa.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe).

Podpora bo izplačana v dveh obrokih, in sicer prvi v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in drugi v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta potekala od 24. februarja do vključno 18. marca.

Ob tem pa so na kmetijskem ministrstvu zapisali, da bo tudi v prihodnjem programskem obdobju generacijska prenova ena od prioritet pri dodeljevanju podpor iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

"Zato se bo nedvomno nadaljevalo dodeljevanje podpor mladim kmetom, ki bodo prevzeli kmetijo v obdobju izvajanja strateškega načrta 2021-2027," so navedli.

Višina podpore se še usklajuje s pristojnimi organi Evropske komisije, glede na pridobljene izkušnje pri usklajevanju višine podpor za mlade kmete za tekoče programsko obdobje pa so bili soočeni s stališčem komisije, da mora biti višina podpore sorazmerna s povprečno velikostjo prevzetih kmetij v državi članici.