#EUface

EU konkretno 22.9.2021 11:57

Z evropskimi sredstvi do ustrezne opreme za reševanje ob naravnih nesrečah

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt zagotavljanja ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni. Skupna vrednost projekta je 28 milijonov, 20 milijonov evrov bo šlo iz kohezijskih sredstev.

"Gre za rekorden znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev," so sporočili iz vladne službe.

Kot so zapisali, se zavedajo, da je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami eden od ključnih stebrov nacionalne varnosti, saj zajema aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Da bo Uprava RS za zaščito in reševanje, ki bo tudi izvajala projekt, še naprej uspešno opravljala svoje delo in prispevala k dolgoročnemu obvladovanju poplavne ogroženosti, so zato odobrili 20 milijonov evrov evropskih sredstev za 40 specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 10 priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot.

Vozila bodo locirana na območju celotne države, s čimer bodo omogočene hitre in učinkovite intervencije ter zagotovljena ustrezna tehnična podpora pripadnikom civilne zaščite, gasilcem in ostalim na lokalnem nivoju in sicer na 20 hidroloških območjih.

"Nova sodobna oprema bo omogočila hiter, varen, učinkovit in koordiniran odziv na pojav poplav na celotnem ozemlju Slovenije in zagotavljala večjo zaščito premoženja in življenj ob poplavah," so prepričani v službi za razvoj in kohezijsko politiko.