#EUface

EU konkretno 16.9.2021 11:02

Evropski parlament podprl reformo direktive o modri karti

Evropski parlament je sredo podprl reformo direktive o modri karti, ki bo omogočila lažje zaposlovanje visoko usposobljenih delavcev iz tretjih držav v članicah EU. Prenovljena modra karta bo uvedla prožnejše pogoje za pridobivanje dovoljenj za delo, širši nabor pravic ter možnost, da se ti delavci selijo med državami članicami EU in tam delajo.

EU skuša z reformo privabiti visoko usposobljene delavce, ki jih potrebuje, je na zasedanju poudarila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johannson. EU namreč "izgublja svetovno tekmo za talente" - za visoko izobražene strokovnjake so bolj kot EU privlačne ZDA, Avstralija in Nova Zelandija.

Spremembe direktive, ki so bile sprejete po dolgotrajnih pogajanjih med institucijami EU, prinašajo manj stroga merila tako za prosilce kot za delodajalce. EU namreč želi v globalni tekmi za visoko kvalificirano delovno silo postati privlačnejša za visoko izobražene delavce iz tretjih držav.

Direktiva o modri karti, ki velja od konca leta 2009, ureja pogoje, pod katerimi lahko kvalificirani delavci in njihovi družinski člani vstopajo v države EU in tam delajo. A, kot poudarjajo v Evropskem parlamentu, shema ni pritegnila dovolj teh prepotrebnih delavcev, saj je bilo leta 2019 v EU izdanih le 36.806 modrih kart, večina v Nemčiji.

Po uveljavitvi sprememb bodo prosilci za pridobitev dovoljenja za delo morali predložiti sklenjeno pogodbo za zaposlitev z delodajalcem v EU ali zavezujočo ponudbo za zaposlitev za najmanj šest in ne več za 12 mesecev, kot to velja zdaj. Predložiti bodo morali tudi dokazila o kvalifikacfijah in poklicni usposobljenosti.

Spodnji prag za najnižjo plačo, ki jo morajo prosilci zaslužiti, se je znižal na od najmanj 100 odstotkov in ne več kot 160 odstotkov povprečne bruto letne plače v državi članici zaposlitve. Doslej je veljal prag najmanj 150 odstotkov povprečne bruto letne plače v državi zaposlitve, zgornja meja ni bila določena.

Olajšana so tudi pravila, ki imetniku modre karte EU omogočajo, da se po 12 mesecih dela preseli iz ene članice unije v drugo. Za modro karto bodo lahko zaprosili tudi upravičenci do mednarodne zaščite.

Nekatere vrste poklicnih kvalifikacij, kot na primer v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije, bo mogoče potrditi z dokazilom o ustreznih delovnih izkušnjah.

Prenovljeno direktivo o modri karti so evropski poslanci v sredo podprli s 556 glasovi, proti jih je bilo 105, 31 se jih je vzdržalo. O predlogu bo zdaj glasoval še Svet EU. Po uveljavitvi bodo imele države članice dve leti časa za prenos novih pravil v svoje nacionalne zakonodaje.