#EUface

Novica 2.7.2021 12:10

Osem milijonov evrov evropskih sredstev za kolesarske povezave po Sloveniji

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za več projektov izgradnje kolesarskih povezav po Sloveniji. Skupna vrednost projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov, so danes sporočili iz vladne službe.

Evropska sredstva so bila odobrena za ureditev kolesarske poti na povezavah Ptuj-Markovci-Gorišnica, Ptuj-Juršinci, Destrnik-Ptuj in Kungota-Maribor. Prav tako so bili odobreni projekti regionalnih kolesarskih povezav Novo mesto-Straža in Črnomelj-Kanižarica, kolesarske povezave Radelj ob Dravi z naseljem Vas in izvedbe kolesarskih površin v Trbovljah.

Projekt kolesarske povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica znaša 3,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,6 milijona evrov. Omenjene občine bodo v tem okviru zgradile 10,7 kilometra regionalne kolesarske povezave.

Navezava Ptuj-Juršinci znaša 3,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Predvidena je izgradnja 11 kilometrov kolesarske povezave, od tega bo okoli osem kilometrov vzpostavljene povsem na novo.

Za kolesarsko povezavo Destrnik-Ptuj, ki je del regionalne kolesarske povezave Trate-Lenart-Ptuj, je potrebnih 735.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 306.000 evrov. Občina Destrnik bo v okviru projekta na novo zgradila dobra dva kilometra kolesarske poti, celotna skupna dolžina kolesarske povezave pa bo znašala skoraj pet kilometrov.

Povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas je ocenjena na 783.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 327.000 evrov. Zagotovljene bo 2,5 kilometra neprekinjene in varne kolesarske poti med naseljema, od tega bo novogradnje okrog 1,5 kilometra.

Za izgradnjo kolesarske poti med Kungoto in Mariborom je potrebnih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov. Upravičenki do teh sredstev sta občini Kungota in Pesnica, ki bosta uredili kolesarsko povezavo dolgo 5,7 kilometra. Projekt se bo začel izvajati predvidoma konec letošnjega leta, zaključen pa bo do konca leta 2023.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah znaša 2,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,3 milijona evrov. Uredili bodo 6,4 kilometra poti, ki bo z navezavo na že zgrajeno infrastrukturo povezala celotno dolino. Na novo bo zgrajenih skoraj dva kilometra ločenih kolesarskih površin, postavili pa bodo tudi tri dodatne nadstrešnice za kolesa.

Projekt vzpostavitve regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža stane 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona evrov. Zgradili bodo 10,8 kilometra dolgo povezavo, od tega bo novogradnje okrog 8,5 kilometra.

Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica je ocenjena na 906.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 400.000 evrov. Podaljšali bodo kolesarsko stezo ob državni cesti za 615 metrov in nanjo navezali novo stezo v dolžini 80 metrov. Projekt se bo začel izvajati predvidoma septembra in bo zaključen do junija prihodnje leto.

Z vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ob tem sporočajo, da so sredstva iz finančne perspektive 2014-2020 z zadnjimi odobritvami v celoti izkoriščena. V obravnavi pa je še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. "Vlada bo v kratkem obravnavala poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske politike in sprejela odločitve, ki bodo zagotovile pogoje za začetek izvajanja ostalih projektov," napovedujejo.