#EUface

Novica 7.6.2021 15:37

Evropska komisija objavila poročilo na temo enakosti spolov v kulturi

Evropska komisija je danes objavila poročilo o enakosti spolov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Poročilo zajema pregled 250 primerov dobrih praks in priporočil za izboljšanje delovnih pogojev za ženske, izpostavljena pa so področja stereotipov, spolnega nadlegovanja, razlik v plačilu med spoloma in dostopa do vodilnih položajev.

Kot je povedala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel, kulturni in ustvarjalni sektorji vplivajo na vrednote in odnose v družbi. "Kljub temu, da smo glede položaja žensk dosegli pomemben napredek, pa še vedno obstajajo ovire za doseganje polnega uspeha," je opozorila.

Poročilo po komisarkinih besedah prihaja v ključnem trenutku, "saj ponovno odpiramo kulturne in ustvarjalne sektorje ter opravljamo premislek, kako bi po koncu pandemije covida-19 postali bolj vključujoči in trajnostni. Priporočila nam bodo pomagala odpraviti ovire in zagotovila, da bodo lahko umetniki in ustvarjalni delavci izkoriščali enake priložnosti po vsej EU, so komisarkine besede povzeli na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.

Poročilo potrjuje, da so ženske, ki sicer prispevajo pomemben delež v kulturnem sektorju, velikokrat v slabšem položaju od moških kolegov, zelo podobno kot pri drugih panogah. Se pa razlike razlikujejo po posameznih področjih znotraj kulture kot tudi po posameznih državah. Kot piše v sklepu poročila, bi bila potrebna nadaljnja analiza, ki bi preverjala podpovprečen delež žensk na vodilnih položajih ter manjše plačilo od moških za enako delo, pri čemer bi upoštevala še neplačano nego in skrb za otroke, ki večinoma pade na ženska ramena.

Poročilo je del delovnega načrta Sveta EU za področje kulture 2019-2022. V načrtu je med drugim zapisano, da je enakost spolov eden od stebrov kulturne raznolikosti. Kultura ima ključno vlogo pri odpravljanju stereotipov in spodbujanju družbenih sprememb. Pa vendar so v skoraj vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih še vedno prisotne večplastne razlike med spoloma. Ženske kot umetnice in kulturne delavke imajo slabši dostop do sredstev za ustvarjanje in proizvodnjo, so običajno plačane precej manj kot moški ter zasedajo premalo vodilnih položajev, preslabo pa so zastopane tudi na umetniškem trgu.

"Treba je priznati, da te razlike obstajajo, zato jih je treba odpravljati s posebnimi politikami in ukrepi. Da bi povečali ozaveščenost na politični in upravni ravni ter v različnih sektorjih, je treba zagotoviti izčrpne podatke in izmenjavo dobrih praks," piše v delovnem načrtu.