#EUface

Novica 1.5.2021 9:02

Bruselj s predlogi za izboljšanje zakonodaje EU

Evropska komisija je ta teden predlagala več izboljšav zakonodajnega procesa EU, vključno z načelom, da se ob uvedbi vsakega novega administrativnega bremena eno breme odpravi. Da bi bili uspešni, morajo pri oblikovanju kakovostnih politik EU sodelovati vsi deležniki, izpostavljajo v komisiji.

Podpredsednik za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič je ob predstavitvi predlogov poudaril, da krepijo prizadevanja za poenostavitev zakonodaje EU in zmanjšanje bremena za njene uporabnike ob boljšem izkoriščanju strateškega predvidevanja ter podpori trajnosti in digitalizaciji.

Komisija predlaga uvedbo načela, da se vsako novo breme izravna z odpravo enakovrednih bremen na istem področju. S tem želi čim bolj zmanjšati breme za državljane in podjetja z večjo osredotočenostjo na posledice in stroške uporabe zakonodaje, zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlaga tudi poenostavitev javnih posvetovanj z uvedbo enotnega poziva k predložitvi dokazov na izboljšanem portalu Povejte svoje mnenje, izboljšanje podpore trajnostnosti in digitalni preobrazbi skozi zakonodajni proces ter vključitev strateškega predvidevanja v oblikovanje politik.

V Evropski komisiji ob tem izpostavljajo, da je boljši zakonodajni proces skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU. Izpostavljajo tudi pomen tesnejšega sodelovanja z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter socialnimi partnerji pri oblikovanju politik EU.