#EUface

Novica 15.12.2020 16:02

Evropski parlament potrdil dogovor o kakovostni vodi iz pipe in zmanjšanju plastičnih odpadkov

Evropski parlament je danes potrdil dogovor o kakovostni vodi iz pipe in zmanjšanju plastičnih odpadkov. Da bi ljudje raje in lažje posegali po vodi iz pipe kot po ustekleničeni vodi, si bo EU prizadevala za izboljšanje kakovosti vode iz pipe. Tako bodo za nekatera onesnaževala, tudi svinec, uvedena strožja merila, so sporočili iz parlamenta.

Z novimi predpisi bo kakovostna voda iz pipe postala dostopna po vsej EU. Direktiva je nastala na pobudo 1,8 milijona Evropejcev, ki so podpisali prvo uspešno evropsko državljansko pobudo Right2Water - pravica do vode, katere namen je bil izboljšati dostop do varne pitne vode za vse Evropejce.

Države članice bodo tako morale zagotoviti brezplačen dostop do vode v javnih stavbah. Restavracije, menze in ponudnike cateringa pa bodo morale spodbuditi, da strankam vodo nudijo brezplačno ali za majhno doplačilo za strežbo. Izboljšati bodo morale tudi dostop do vode za ranljive skupine, kot so begunci, nomadske skupnosti, brezdomci in manjšinske kulture, kot so Romi in potujoče skupine.

Evropska komisija bo do začetka leta 2022 pripravila in spremljala seznam snovi ali spojin javnega ali znanstvenega pomena za zdravje, kot so zdravila, endokrini motilci in mikroplastika.

Države članice bodo medtem zagotovile, da bodo ukrepi za izvajanje novih standardov temeljili na previdnostnem načelu in da se zaradi njih sedanja kakovost pitne vode ne bo poslabšala.

"Čas je, da 20 let po sprejetju prve direktive o pitni vodi posodobimo in zaostrimo merila za nekatera onesnaževala, kot je svinec. Za Evropski parlament je izjemno pomembno, da nova direktiva upošteva nova onesnaževala, saj bo tako naša pitna voda še varnejša. Zadovoljen sem, da direktiva vključuje tudi določbe o mikroplastiki in endokrinih motilcih," je povedal poročevalec Cristophe Hansen (EPP).

Direktiva bo začela veljati 12 dni po objavi v Uradnem listu EU. Države članice morajo uvesti potrebne spremembe v skladu z direktivo v dveh letih od začetka veljavnosti.

Evropska komisija je ob tem navedla, da bi lahko gospodinjstva v EU z manjšo porabo ustekleničene vode prihranila več kot 600 milijonov evrov letno. Z večjim zaupanjem v vodo iz pipe bodo državljani lahko prispevali k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov, ki nastanejo z ustekleničeno vodo, s tem pa se bo zmanjšalo tudi onesnaževanje morja. Plastične steklenice so plastični proizvod za enkratno uporabo, ki ga najpogosteje najdemo na evropskih plažah.