#EUface

Novica 24.11.2020 17:30

Evropski parlament poziva k izkoreninjenju brezdomstva do leta 2030

Evropski parlament je danes sprejel vrsto priporočil za boj proti brezdomstvu v EU ter pozval k izkoreninjenju tega problema do leta 2030, piše na spletni strani parlamenta.

Kot piše v danes sprejeti resoluciji parlamenta, je zaradi brezdomstva prizadetih več kot štiri milijone državljanov unije, število brezdomcev v uniji pa je v zadnjih desetih letih poraslo za več kot 70 odstotkov.

Število brezdomcev narašča zaradi visokih cen stanovanj, gospodarske krize, slabše socialne zaščite in neustreznih politik. Pandemija covida-19 ter posledični recesija, izguba delovnih mest in prihodkov bi ta problem lahko še poslabšali, opozarjajo evroposlanci.

Ob tem navajajo, da so brezdomci pogosto tarča zločinov iz sovraštva in nasilja, vključno s stigmatizacijo v družbi. Med brezdomci v Evropi je vse več mladih in otrok, starejših, migrantov ter Romov in pripadnikov drugih manjšin, ženske in družine pa so vse bolj izpostavljeni tveganju brezdomstva, še ugotavlja parlament.

Parlament poudarja, da je bivališče temeljna človekova pravica, Evropsko komisijo in države članice pa poziva, naj do leta 2030 izkoreninijo brezdomstvo.

Brezdomstvo je ena od najresnejših oblik revščine in je posledica kombinacije strukturnih, institucionalnih in osebnih dejavnikov. Parlament predlaga, da bi ga izkoreninili z usmerjenimi in integriranimi politikami na trajnosten način z odpravljanjem osebnih in strukturnih dejavnikov. Evropsko komisijo pa poziva, naj podpre države članice v boju proti brezdomstvu, še naprej zagotavlja financiranje ter pripravi evropski okvir za nacionalne strategije za brezdomce.

Države članice pa evroposlanci pozivajo, naj dekriminalizirajo brezdomstvo ter omogočijo stalen dostop do zavetišč v nujnih primerih. Ob tem izpostavljajo, da je to le začasna rešitev.

Brezdomcem bi morali zagotoviti dostop do javnih storitev, kot so zdravstveno varstvo, izobraževanje in socialno varstvo, ter podpirati njihovo integracijo na trg dela s posebnimi programi pomoči in usposabljanja, še piše v resoluciji.