#EUface

Novica 20.11.2020 12:38

Na dan otroka mladi predstavili svoje želje za boljši svet

Danes obeležujemo svetovni dan otrok, na katerega želijo biti otroci še posebej slišani in upoštevani. Na posebnem spletnem dogodku, ki ga je v ta namen pripravil Unicef, so mladi predstavili, v kakšnem svetu si želijo živeti in kako bodo sami pri tem pomagali. Obenem pa so opozorili na težave, ki jih otrokom povzroča pandemija covida-19.

Unicef je 20. november določil kot svetovni dan otrok, ker je Generalna skupščina Združenih narodov na ta dan leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. "Od sprejetja so se izboljšala življenja milijonov otrok, prepolovili smo umrljivost in podhranjenost otrok in povišali število otrok, ki obiskujejo osnovno šolo. Vse to pa smo uspeli, ker smo se povezali in delovali skupaj," je na dogodku poudarila ena izmed mladih govornic.

So pa mladi pri tem poudarili, da je aktualna pandemija še dodatno poglobila mnoge ranljivosti otrok po vsem svetu, tudi pri nas. Pri tem so mladi govorci posebej opozoril na posledične motnje v zdravstveni oskrbi, prekinitvah cepljenja proti nevarnim boleznim, porastu in poglobitvi revščine, prekinitvi izobraževanja otrok, slabšanje duševnega zdravja mladih, izredno poslabšanje položaja otrok migrantov in povečevanje neenakosti. Otroke pri tem skrbijo trajne posledice, ki bi jih vse to lahko imelo na njihov položaj po svetu.

Otroci so spregovorili tudi o spremembah, ki si jih želijo videti v svetu. Največ otrok je izpostavilo željo po svetu brez nasilja. Zelo pomembno je otrokom tudi duševno zdravje, zato si želijo svet, v katerem ni tabujev in si vsak otrok lahko mirno poišče pomoč za svoje stiske. Izpostavili so tudi željo po enakopravnosti, v katerem videz in družbeni položaj ne bi igrala tako pomembne vloge. Med otroci je bilo mogoče slišati tudi željo po svetu, v katerem je izobraževanje oblikovano bolj po meri posameznika, torej na podlagi njegovih želja, ciljev in talentov.

Otroci se sicer zavedajo, da so ravno oni nosilci sprememb in da je tako odgovornost za svet, ki si ga želijo, tudi na njih. Zato je več kot 300 otrok iz različnih šol po vsej Sloveniji že sprejelo zavezo, da bodo aktivno delovali na spremembah, ki si jih želijo videti v svetu.

"V preteklih letih smo vam sporočali, v kakšnem svetu si želimo odraščati. Sedaj pa je čas, da nas začnete upoštevati in nam sledite, ko vam z zgledom kažemo, kaj vse je možno in uresničljivo. Zato nas morate vključiti, ker smo mi ključ do rešitve," je dejala ena izmed mladih govornic.

Mlade pa je s svojim nagovorom v video obliki podprl tudi predsednik republike Borut Pahor. "Moja iskrena želja je, da kljub zelo posebnim razmeram ostanete polni optimizma in ohranite to vašo otroško igrivost. Vse bo še zelo dobro, na to se lahko zanesete," je mladim položil na srce predsednik republike. Otrokom je pri tem zagotovil, da jim bo predsedniška palača ostala odprta, če se znajdejo v stiski.

Ta je sicer z današnjim dnem postala Unicefova varna točka in s tem tudi prva predsedniška palača na svetu, ki se je vključila v Unicefovo mrežo varnih točk, so ob tem poudarili mladi.

Dogodka pa se je udeležila tudi Marinka Saksida iz Mestne občine Nova Gorica, prve slovenske občine, ki je prejela naziv Unicefovo otrokom prijazno mesto. Po besedah Sakside ta naziv ponosno nosijo že več kot deset let in si bodo še naprej prizadevali, da bodo poslušali želje, potrebe in pričakovanja otrok in mladostnikov v njihovem okolju.

Novinarka Urša Trebušak pa je na dogodku pripravila posebno delavnico, v kateri je otrokom prikazala, kako lahko z različnimi metodami med drugim izboljšajo svoje učne navade in krepijo samozavest.