#EUface

Zgodba 30.7.2020 13:03

Raziskava: V Sloveniji med najbolj zadovoljnimi z medosebnimi odnosi v EU

Prebivalci Slovenije so med najbolj zadovoljnimi z medosebnimi odnosi v Evropski uniji, je pokazala danes objavljena raziskava Eurostata. Povprečno zadovoljstvo, ki se meri na lestvici od ena do deset, je v EU leta 2018 znašalo 7,9, v Sloveniji pa 8,6.

Z medosebnimi odnosi so bili tako zadovoljni kot v Sloveniji še v Avstriji ter na Malti in Irskem. Na drugem koncu lestvice so Bolgarija, kjer je povprečno zadovoljstvo znašalo 6,6, Grčija s 7,1 in Hrvaška s 7,5. Vrednost ena pomeni popolnoma nezadovoljen, 10 pa popolnoma zadovoljen.

Povprečno zadovoljstvo med prebivalci EU, starimi najmanj 16 let, je leta 2018 znašalo 7,9. Med ženskami 8, med moškimi pa 7,9, kažejo podatki Eurostata.

Z odnosi so najbolj zadovoljne mlajše in starejše generacije. Med tistimi, starimi od 16 do 24 let, je povprečno zadovoljstvo znašalo 8,3, v starostni skupini od 25 do 34 let pa 8. Toliko je znašalo tudi zadovoljstvo med ljudmi, starimi od 65 do 74 let. Med tistimi, starimi 75 let in več, pa je bilo 7,9. Nekoliko nižje je bilo zadovoljstvo v starostni skupini od 35 do 64 let, in sicer 7,8.

Zadovoljstvo v EU se sicer od leta 2013 skoraj ni spremenilo, znašalo je 7,8. V 19 državah EU se je v tem obdobju povečalo, najbolj v Bolgariji za 0,9. V Sloveniji se je povečalo za 0,3. V treh članicah je ostalo enako, v petih pa so manj zadovoljni z medosebnimi odnosi. Najbolj, za 0,3, se je zadovoljstvo zmanjšalo na Danskem in Nizozemskem ter v Latviji.