#EUface

Priložnost 10.6.2019 9:00

Razpis za štipendije Univerzitetne ustanove ing. Milana Lenarčiča

Uprava Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana razpisuje štipendije za študijsko leto 2019/2020. Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9 na predhodni stopnji študija.

Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Kandidati morajo vlogo poslati do vključno 17. junija.