#EUface

Priložnost 4.6.2019 9:25

Sodeluj v mednarodni raziskavi Evroštudent VII

Pedagoški inštitut študente višješolskih in visokošolskih študijskih programov v Sloveniji vabi k sodelovanju v raziskavi Evroštudent VII - Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi. Anketa bo na voljo do 15. junija.

Evroštudent VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente sprašujejo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, na primer o vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.