#EUface

Zgodba 30.1.2019 12:56

Anketa #EUface: Najbolj pomembna tema v EU so okoljske spremembe

V okviru projekta #EUface smo pripravili anketo, v kateri smo mlade in starejše spraševali, katere so najbolj pomembne teme, s katerimi se sooča Evropska unija. Rezultati ankete so pokazali, da so mnenja mlajše in starejše generacije precej usklajena, obe generaciji sta namreč kot najpomembnejšo temo izbrali okoljske spremembe, sledile pa so jim imigracije ter gospodarske razmere.

Na prvo mesto med najbolj pomembnimi temami, s katerimi se sooča Evropska unija, so mladi s skoraj 19 odstotki glasov (18,8 odstotka) uvrstili okoljske spremembe, tesno pa jim sledijo imigracije (18,5 odstotka).

Na tretje mesto so mladi uvrstili gospodarske razmere (14 odstotkov), sledijo pa jim terorizem, brezposelnost, okolje, davki, pokojnine. Približno tri odstotke glasov so dosegle teme, kot so vpliv EU v svetu, stanje javnih financ, rast cen, na zadnjem mestu pa je dobava energije.

Okoljske spremembe, imigracije in gospodarske razmere so zasedle prva tri mesta tudi med starejšo generacijo, na četrto mesto pa so starejši uvrstili pokojnine. Zadnja tri mesta so med starejšo generacijo zasedla dobava energije, rast cen ter davki.

Anketo so mladi izpolnjevali v okviru stojnice EUface na letošnji Informativi, ki je minuli teden potekala skupaj z Areno mladih na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V anketi je sodelovalo 460 oseb.

Starejši pa so anketo lahko izpolnili na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki je oktobra lani potekal v Ljubljani, skupno je v anketi sodelovalo 370 oseb.

O projektu #EUface

Projekt #EUface prinaša serijo multimedijskih zgodb o mladih in starejših Slovencih, skozi katere se zrcalijo prednosti in priložnosti v EU, h katerim je s svojim delovanjem prispeval tudi Evropski parlament.

Poleg tega pripravljamo v okviru projekta tudi kratke novice, relevantne za mlade. Gre tako za novice o delovanju Evropskega parlamenta kot tudi za drugo dogajanje, ki je pomembno za mlade in njihovo angažiranje oziroma delovanje v evropskem prostoru.

Vsebine nastajajo v okviru projekta Slovenske tiskovne agencije, ki ga sofinancira Evropski parlament.