#EUface

Priložnost 3.9.2018 9:00

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2018

Dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in jim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji, se lahko potegujejo za štipendije za te obiske. Prijave sprejemajo od danes do porabe sredstev.

Štipendije so namenjene izobraževanju ali praktičnemu usposabljanju dijakov oziroma študentov. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj tritedenskih obiskov študentov ter vsaj dvotedenskih obiskov dijakov.

Sredstva se podeljujejo za obiske od 1. junija letos, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. septembra prihodnje leto. Zanje se je možno prijaviti od danes do porabe sredstev, najkasneje pa do 30. septembra prihodnje leto.

Višina posamezne štipendije je 100 evrov za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, pri čemer je mogoče pridobiti tudi štipendijo za potne stroške.