#EUface

Priložnost 31.7.2018 9:45

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje štipendij za specializirane poklice v kulturi za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev v obdobju med 1. julijem letos in 31. oktobrom prihodnje leto. Namenjen je mladim do vključno 29. leta ne glede na njihov status, rok za oddajo vlog pa je 31. avgust.

Področja, za katere ministrstvo sofinancira štipendije, so kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine ter vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine.

Prosilec mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma izobraževanje preko spleta. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje navedene v razpisu.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije razen Slovenije. Usposabljanja ali izobraževanja zunaj Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 350 evrov za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 84.000 evrov.