#EUface

Zgodba 15.6.2018 13:35

EU najboljša za življenje žensk, a moški še vedno na boljšem

Enakost žensk in moških je temeljna vrednota EU, njen cilj in gonilo gospodarske rasti, unija pa jo spodbuja v vseh svojih dejavnostih. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so sčasoma prispevale k utrditvi načela enakosti spolov ter njegovemu izvajanju v EU, tako da je Evropa najboljša celina za življenje in delo žensk. A še vedno so neenakosti med spoloma, med drugim pri plačah.

Načelo, naj ženske in moški prejemajo enako plačilo za enako delo, je v evropske pogodbe vključeno od leta 1957. Unija enakost med ženskami in moškimi spodbuja na različne načine. Med drugim sta Evropski parlament in Svet EU leta 2006 ustanovila Evropski inštitut za enakost spolov s sedežem v litovski prestolnici, ki naj bi prispeval k spodbujanju in krepitvi enakosti moških in žensk.

"Evropa je najboljša celina za življenje in delo žensk, na kar smo lahko upravičeno ponosni," je poudaril vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. Ob tem je priznal, da so še področja, kjer bi lahko naredili več.

Evropska komisija skuša spodbujanje enakosti spolov v Evropi in po svetu okrepiti tudi z marca 2010 sprejeto Listino žensk ter s strategijo za obdobje med letoma 2010 in 2015. Strategijo dopolnjuje dokument Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016-2019. Kot je dejal Stančič, je strategija prinesla velik napredek. "Več žensk je zaposlenih, enakost spolov je večja, plačna razlika se je zmanjšala," je pojasnil.

Napredek krni trdovratna neenakost na drugih področjih, na primer pri plačilu in dohodkih. Ženske v EU so tako leta 2016 v povprečju zaslužile 16 odstotkov manj od moških, kar je po mnenju Stančiča nesprejemljivo za našo družbo. Slovenija, kjer je razlika znašala 7,8 odstotka, je med državami, kjer se je plačna vrzel od leta 2011 najbolj povečala, za 4,5 odstotne točke.

Stančič je kot eno od težav, ki jo je nujno treba rešiti, omenil nezadostno zastopanost žensk na odločevalskih mestih, recimo v parlamentih. To naj bi med drugim izboljšala evropski steber socialnih pravic in istanbulska konvencija, ki jo je Slovenija že sprejela.

V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020 je za letos za spodbujanje nediskriminacije in enakosti odobrenih skoraj 36 milijonov evrov za prevzem obveznosti. Dodatna sredstva pa so predvidena tudi za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in njihovi zaščiti pred njimi.

Pomembno vlogo pri podpiranju politike enakih možnosti ima tudi Evropski parlament, zlasti prek svojega odbora za pravice žensk in enakost spolov.