#EUface

ICYDK Zgodba 26.3.2018 14:31

S projektom ICYDK do boljšega razumevanja intelektualne lastnine

Tehniški muzej Slovenije je začel izvajati projekt ICYDK, v okviru katerega bodo posebej mlade osveščali o pomenu intelektualne lastnine. Analize namreč kažejo, da se slovenska mladina na tem področju ne odreže najbolje.

Gre za enoleten projekt, katerega ime izhaja iz kratice ICYDK, priljubljenega akronima za frazo In Case You Did not Know (Če slučajno nisi vedel). Projekt sofinancira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

Vsebinsko se bo projekt navezoval na izboljšanje razumevanja področja intelektualne lastnine, njene vrednosti in dvigovanja zavedanja o njenem pomenu in vplivu.

"V ospredje bo postavljena predvsem skupina mladih, s posebnim poudarkom na mladih v starostni skupini od 13 do 18 let. Mlade bomo osveščali o intelektualni lastnini in skušali vplivati na njihovo dojemanje, vrednotenje ter posledično ravnanje," pojasnjujejo v Tehniškem muzeju Slovenije.

Izhajali bodo iz vloge intelektualne lastnine v njihovem vsakdanjem življenju in posledično iz ugotovitev analiz, ki jih je v državah EU izvedel EUIPO oziroma Observatorij za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih 2016 in 2017.

Te med drugim kažejo na zaskrbljujoče trende v odnosu in samem dojemanju intelektualne lastnine med mladimi. Analize so pokazale, da se slovenska mladina na žalost uvršča na dno lestvice, navajajo v muzeju.

Z različnimi aktivnostmi bodo ugotavljali, kako mladi prihajajo v stik z intelektualno lastnino, kako jo uporabljajo (nelegalno nalaganje filmov, glasbe in fotografij, kupovanje ponaredkov itd.), jim pokazali konkretne posledice zlorabe ter na drugi strani predstavili pozitivne učinke spoštovanja.

"Predvsem jim bomo poskusili z aktivno udeležbo predstaviti, da je spoštovanje avtorskih in drugih sorodnih pravic nekaj, kar vpliva tudi na njihovo življenje oziroma da nespoštovanje teh pravic prinaša negativne posledice. Težišče bo tako na pozitivnem, proaktivnem pristopu," še navajajo v muzeju.

Aktivnosti bodo potekale v Tehniškem muzeju Slovenije in njegovih enotah - Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, Ogledni depo v Pivki - ter na osnovnih in srednjih šolah po državi. Veliko vsebin bo dostopnih tudi na spletu.

V okviru projekta bodo v sodelovanju s partnerji nadgradili razstavi "Ko ideja postane lastnina: Peter Florjančič in intelektualna lastnina" ter "Znanje brez meja" ter pripravili serijo multimedijskih zgodb na temo intelektualne lastnine in serijo kratkih in zabavnih animiranih filmov s poučno noto o uporabi in zlorabi intelektualne lastnine pri mladih.

Poleg tega bodo pripravili poučne spletne vsebine, mesečne e-novice na temo intelektualne lastnine za mlade, posebno promocijsko kampanjo ter vrsto predavanj, delavnic, nagradni natečaj, kviz.

V slovenskem uradu za intelektualno lastnino, v katerem tudi sami aktivno osveščajo javnost o pomenu intelektualne lastnine, pozdravljajo uspeh Tehniškega muzeja Slovenije na razpisu EUIPO. Pri tem poudarjajo, da gre za prvi tovrstni slovenski projekt, ki je bil izbran med 63 drugimi projekti iz držav članic Evropske unije.

"Ker je cilj projekta osveščanje mladih o pomenu intelektualne lastnine, bo urad v največji možni meri ta projekt strokovno podpiral, saj so mladi ena izmed ključnih skupin, pri kateri se potreba po takšnem osveščanju odraža še posebej izrazito," pojasnjujejo v uradu.