#EUface

Novica 6.7.2017 15:22

Evropska komisija: Kultura in ustvarjalnost prispevata h gospodarski rasti mest

Evropska komisija je objavila pregled kulturnih in ustvarjalnih mest, ki kaže rezultate 168 mest v EU ter Norveški in Švici, med njimi Ljubljane in Maribora. Kazalniki se nanašajo na kulturni utrip, ustvarjalno gospodarstvo in spodbudno okolje posameznega mesta. Ena od ugotovitev je, da kultura in ustvarjalnost prispevata h gospodarski rasti.

Prvi pregled kulturnih in ustvarjalnih mest, ki ga je Evropska komisija predstavila danes, zagotavlja primerljive podatke o uspešnosti evropskih mest na devetih področjih, ki zajemajo kulturo in ustvarjalnost. V prvi vrsti prikazuje, kako njihova uspešnost prispeva k družbenemu razvoju mest ter gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Ključne ugotovitve raziskave so, da so Pariz, Koebenhavn, Edinburgh in Eindhoven v kulturi in ustvarjalnosti uspešnejši v primerjavi z drugimi mesti s podobnim številom prebivalstva, da kultura in ustvarjalnost prispevata k večji stopnji gospodarske rasti in sta ključni za mesta z nizkimi dohodki ter da velikost mesta ne določa njegove uspešnosti na tem področju. Raziskava je namreč pokazala, da so majhna in srednje velika mesta v povprečju razmeroma uspešna v primerjavi z velikimi mesti ter da so prestolnice sicer visoko na lestvici, vendar ne najvišje. To vsaj ne velja za Avstrijo, Belgijo, Italijo, Nemčijo, Poljsko, Španijo, Nizozemsko in Združeno kraljestvo.

Idealno kulturno in ustvarjalno mesto v Evropi bi bilo mešanica najuspešnejših mest za vsakega od devetih področij, o katerih je bila opravljena raziskava, in sicer so v njej upoštevali od števila muzejev in koncertnih dvoran do zaposlovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, od aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije do stopnje zaupanja, ki ga imajo ljudje do someščanov.

To mesto bi imelo kulturne objekte in prostore irskega Corka, udeležbo v kulturi in privlačnost kulture ter ustvarjalna in na znanju temelječa delovna mesta Pariza, intelektualno lastnino in inovacije nizozemskega Eindhovna, nova delovna mesta v ustvarjalnem sektorju švedske Umee, človeški kapital in izobraževanje belgijskega mesta Leuven, odprtost, strpnost in zaupanje britanskega Glasgowa, lokalno in mednarodno povezanost nizozemskega Utrechta ter kakovost upravljanja danskega Koebenhavna. Pet od teh osmih mest ima manj kot pol milijona prebivalcev.

Pregled bo oblikovalcem politik ter kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v pomoč pri ugotavljanju lokalnih prednosti in področij, na katerih so možne izboljšave, ter jim bo omogočil, da se učijo na primerih iz primerljivih mest.

Kot so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, pregled podpira prizadevanja Evropske komisije, da bi kulturo postavila v središče svojih politik ter spodbujala socialni in gospodarski razvoj mest in regij. "Boljša podpora ustvarjanju in nadarjenosti je ključna za preoblikovanje pristopa EU k rasti in inovacijam v novem digitalnem okolju sodelovalnega gospodarstva. Cilj pregleda je tako spodbujanje javnosti in oblikovalcev politike, da popolnoma ozavestijo pomen kulture in ustvarjalnosti v današnji družbi, ter pospeševanje naložb za njuno promocijo," so poudarili na predstavništvu.