#EUface

Igra Evrope 6.3.2017 8:00

Igra Evrope še zadnjič med dijaki medijske šole

Serija delavnic v okviru projekta Igra Evrope, ki jo pripravljata Mladinski svet Slovenije (MSS) in Društvo za podporo mladim, je minuli mesec še zadnjič potekala na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Dijaki so med drugim spregovorili o enakosti, demokraciji in človekovih pravicah, hkrati pa so podali tudi nekaj predlogov za izboljšave.

Dijaki so uvodoma spregovorili o vrednotah, ki se jim zdijo v družbi pomembne. Med drugim so izpostavili druženje s prijatelji, družino, potovanja in enakost. V nadaljevanju pa so spoznavali človekove pravice, kot so pravica do dela in proste izbire, pravica do življenja in osebne varnosti, ter spregovorili o konceptu aktivnega državljanstva.

Med skupinskim delom so se dijaki postavili v vlogo družbenega gibanja oziroma stranke ter opredelili probleme, ki jih v družbi zaznavajo. Kot je povedal trener MSS Tilen Lah, je zanimivo to, da tisti dijaki, ki jih šolski sistem označi za problematične, na delavnicah aktivno sodelujejo, saj potrebujejo le varen prostor, da izrazijo svoje mnenje.

Ljubljana.
Igre Evrope na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.
Foto: Anže Malovrh/STA

Medtem ko se predlogi nekaterih skupin nanašali na širše evropsko okolje, pa so se druge usmerile na izboljšave v šolskem okolju.

Ena od skupin se je denimo osredotočila na šolsko prehrano in predlagala izboljšave v kakovosti hrane, druga pa je predlagala kasnejši začetek pouka. Na ta način bi bili namreč dijaki manj podvrženi stresu, bili bi bolj spočiti, posledično pa bi v šoli dosegali tudi večje uspehe, je menil dijak Gregor.

Ljubljana.
Igre Evrope na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.
Foto: Anže Malovrh/STA

Tretja skupina dijakov je predlagala večji poudarek na kupovanje izdelkov, ki so narejeni v Sloveniji. Na ta način bi namreč po besedah dijaka Žige več denarja ostalo v domači državi. Izpostavil je tudi, da bi v šoli moralo biti več poudarka na stroki, hkrati pa bi šole morale bolj spodbujati inovativnost. Žigova skupina se je dotaknila tudi pravice do splava ter se zavzela za legalizacija konoplje.

Četrta skupina je predstavila kritičen pogled na možnost uvedbe obveznega služenja vojaškega roka. Kot je poudarila dijakinja Nina, je to velik problem, saj nekateri na služenje v vojski niso psihično in fizično pripravljeni. Ob tem se po mnenju dijakinje kršijo tudi nekatere pravice, kot sta denimo svoboda gibanja ali svoboda odločitve. Dijak Jan je še predlagal testno dobo, po kateri bi se lahko vsak svobodno odločil, ali bo odslužil vojaški rok.

Ljubljana.
Igre Evrope na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.
Foto: Anže Malovrh/STA

V okviru projekta Igra Evrope bodo na srednjih šolah v različnih slovenskih regijah izvedli skupno 12 delavnic o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta in temah, povezanih z evropskim državljanstvom.

Udeleženci bodo na delavnicah med drugim spoznavali teme evropskega državljanstva, socialne izključenosti, družbene odgovornosti, aktivnega državljanstva, medkulturne vzgoje, sonaravnega razvoja in človekovih pravic.

Ljubljana.
Igre Evrope na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ob zaključku projekta pa bodo pripravili simulacijo Evropskega parlamenta, kjer bodo mladi imeli priložnost, da v praksi spoznajo delovanje procesov, ki potekajo v Evropskem parlamentu.

Glavni cilj projekta Igra Evrope je ta, da mladi spoznajo, katere so temeljne vrednote Evropske unije, kaj lahko z njimi pridobijo ter kako lahko pomagajo sodržavljanom ter vplivajo na družbeno dogajanje.