#EUface

Novica 17.2.2017 8:00

Evropski poslanec Igor Šoltes o mladih v EU

Po mnenju evropskega poslanca Igorja Šoltesa največjo prednost Evropske unije (EU) za mlade predstavljata možnosti potovanja brez ovir ter izobraževanja, zaposlovanja in ustvarjanja široke mreže prijateljstva v vseh evropskih državah. Opaža pa, da tudi mladi zaznavajo, da se je Evropa znašla na prelomni točki ter se odtujila od državljanov.

Kar nekaj mladih se po mnenju Šoltesa ne počuti Evropejce in ne vidijo dobrobiti, ki bi jih EU zanje prinašala. Eden izmed razlogov je tudi v tem, da je EU zadnje čase vse bolj oddaljena od ljudi in ne prisluhne njihovim potrebam, opaža poslanec.

Po mnenju Šoltesa manjka razmislek in program, kako v globalnem svetu postaviti Evropsko unijo kot močno silo, tako na področju varnostne in zunanje politike ter tudi trgovinskih odnosov z drugimi velesilami. Meni, da mladi te probleme spremljajo in jih razumejo.

"Mladi se včasih sprašujejo, kaj so sploh vrednote EU, kateri so skupni imenovalci, kakšna je evropska skupna politika, ali jo sploh imamo," opaža Šoltes. K temu je po njegovem mnenju pripomogla tudi begunska kriza, ki je pokazala na veliko krizo v razumevanju Evrope kot skupnosti držav.