#EUface

Novica 12.1.2017 9:00

Evropska solidarnostna enota mladim omogoča prostovoljno delo ali prakso

V EU je konec lanskega leta začela delovati nova pobuda Evropska solidarnostna enota. Mladim bo omogočila prostovoljno delo ali prakso tam, kjer jo nevladne organizacije in lokalne skupnosti najbolj potrebujejo.

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Projekte evropske solidarnostne enote morajo zaključiti do svojega 31. rojstnega dne. Imeti morajo zakonito prebivališče v državi članici EU ali na Islandiji, Norveškem, v Liechtensteinu, Turčiji in v Makedoniji.

Projekti evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, od pomoči pri gradnji šole na območju, ki ga je prizadel potres, preko pomoči prosilcem za azil, čiščenja podrasti v gozdi za preprečevanje požarov do dela z invalidi.

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.